A Lélek tüze ébresszen!
Anyámnak az Egyháznak szívében szeretet leszek.
Beltagok száma: 16
Kültagok száma: 40
Helyszín: Sopron Szent György u. 7.
A közösség küldetése és karizmája: Misszió (megtérésekért ima, tanúságtétel, szolgálat); Irgalmasság a betegekkel. (Ima, közbenjárás, gondoskodás), szenvedés Krisztusért.
   
 
Hirdetmény

 

Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Jn13,35

 
   
   
   
   


*** Debug ***
Dispatcher:

path:
DISP: callAction: fellowshiptemplate->getstyle

show columns from fellowship
(0.001s)

VIDBHandler: create cache: fellowship

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: subdomain = "varchar(32)"
VIDBHandler: name = "varchar(80)"
VIDBHandler: temporary = "tinyint(1)"
VIDBHandler: date = "datetime"
VIDBHandler: templateskin_style_type = "smallint(6)"
VIDBHandler: style_f_color = "smallint(6)"
VIDBHandler: style_b_color = "smallint(6)"
VIDBHandler: group_type = "smallint(6)"
VIDBHandler: file_limit = "smallint(6)"
VIDBHandler: status = "enum('n','h','f')"
VIDBHandler: trust = "tinyint(1)"
VIDBHandler: create_date = "datetime"
VIDBHandler: modify_date = "datetime"
VIDBHandler: fellowship_type = "enum('n','s')"
VIDBHandler: persuasion = "varchar(3)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowship'
(0.0005s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowship'
show columns from templateskin
(0.0006s)

VIDBHandler: create cache: templateskin

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: style_type = "smallint(6)"
VIDBHandler: color_schema = "smallint(6)"
VIDBHandler: color_type = "varchar(2)"
VIDBHandler: color = "varchar(6)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'templateskin'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'templateskin'
SELECT fellowship.templateskin_style_type, fellowship.style_f_color, templateskin.color FROM templateskin, fellowship WHERE fellowship.uid = 64 AND fellowship.templateskin_style_type = templateskin.style_type AND fellowship.style_f_color = templateskin.color_schema AND 'fg' = templateskin.color_type
(0.0001s)

SELECT fellowship.templateskin_style_type, fellowship.style_b_color, templateskin.color FROM templateskin, fellowship WHERE fellowship.uid = 64 AND fellowship.templateskin_style_type = templateskin.style_type AND fellowship.style_b_color = templateskin.color_schema AND 'bg' = templateskin.color_type
(0.0001s)

SELECT fellowship.status FROM fellowship WHERE fellowship.uid = 64 
(0.0001s)

SELECT fellowship.templateskin_style_type, fellowship.style_f_color, templateskin.color FROM templateskin, fellowship WHERE fellowship.uid = 64 AND fellowship.templateskin_style_type = templateskin.style_type AND fellowship.style_f_color = templateskin.color_schema AND 'fg' = templateskin.color_type
(0.0001s)

SELECT fellowship.templateskin_style_type, fellowship.style_b_color, templateskin.color FROM templateskin, fellowship WHERE fellowship.uid = 64 AND fellowship.templateskin_style_type = templateskin.style_type AND fellowship.style_b_color = templateskin.color_schema AND 'bg' = templateskin.color_type
(0.0001s)

callAction: FellowshiptemplateController->getstyle

DISP: callAction: menu->

show columns from menu
(0.0007s)

VIDBHandler: create cache: menu

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: level_order = "smallint(6)"
VIDBHandler: controller = "varchar(80)"
VIDBHandler: action = "varchar(80)"
VIDBHandler: level_default = "tinyint(1)"
VIDBHandler: parent_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: creator_user_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: label = "varchar(80)"
VIDBHandler: title = "varchar(80)"
VIDBHandler: permission = "varchar(60)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'menu'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'menu'
Menu menumap:
VIModel: connect FellowshipModel
show columns from fellowshipmenu
(0.0007s)

VIDBHandler: create cache: fellowshipmenu

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: fellowship_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: level_order = "smallint(6)"
VIDBHandler: controller = "varchar(80)"
VIDBHandler: action = "varchar(80)"
VIDBHandler: level_default = "tinyint(1)"
VIDBHandler: parent_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: creator_user_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: label = "varchar(80)"
VIDBHandler: title = "varchar(80)"
VIDBHandler: permission = "varchar(60)"
VIDBHandler: visibility = "tinyint(1)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowshipmenu'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowshipmenu'
SELECT * FROM fellowshipmenu WHERE fellowshipmenu.fellowship_uid = 64 AND fellowshipmenu.visibility = 1 ORDER BY parent_uid asc, level_order asc
(0.0001s)

callAction: MenuController->default

DISP: callAction: header->fellowship

callAction: HeaderController->fellowship

DISP: callAction: fellowshiptemplate->leftmenu

SELECT fellowship.status FROM fellowship WHERE fellowship.uid = 64 
(0.0001s)

VIModel: connect FellowshipModel
show columns from leftmenu
(0.0006s)

VIDBHandler: create cache: leftmenu

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: fellowship_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: education = "tinyint(1)"
VIDBHandler: testimony = "tinyint(1)"
VIDBHandler: program = "tinyint(1)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'leftmenu'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'leftmenu'
SELECT leftmenu.uid, leftmenu.education, leftmenu.testimony, leftmenu.program FROM leftmenu WHERE leftmenu.fellowship_uid = 64 
(0.0001s)

callAction: FellowshiptemplateController->leftmenu

DISP: callAction: banner->tobody

callAction: BannerController->tobody

DISP: callAction: footer->

callAction: FooterController->default

DISP: callAction: fellowshiptemplate->home

SELECT fellowship.status FROM fellowship WHERE fellowship.uid = 64 
(0s)

SELECT * FROM fellowship WHERE fellowship.uid = 64 
(0.0001s)

VIModel: connect LandModel
VIModel: connect CityModel
VIModel: connect DistrictModel
show columns from fellowshipproperty
(0.0005s)

VIDBHandler: create cache: fellowshipproperty

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: fellowship_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: acting_partner_nr = "smallint(4)"
VIDBHandler: limited_partner_nr = "smallint(4)"
VIDBHandler: street = "varchar(80)"
VIDBHandler: slogan_head = "varchar(24)"
VIDBHandler: slogan_body = "varchar(255)"
VIDBHandler: introdution = "varchar(255)"
VIDBHandler: land = "varchar(80)"
VIDBHandler: city = "varchar(80)"
VIDBHandler: district = "varchar(5)"
VIDBHandler: modify_date = "datetime"
VIDBHandler: meeting_time_text = "text"
VIDBHandler: meeting_time = "text"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowshipproperty'
(0.0003s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowshipproperty'
SELECT * FROM fellowshipproperty WHERE fellowshipproperty.fellowship_uid = 64 
(0.0001s)

show columns from writing
(0.0005s)

VIDBHandler: create cache: writing

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: fellowship_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: userdata_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: category = "smallint(2)"
VIDBHandler: display_type = "smallint(2)"
VIDBHandler: title = "varchar(255)"
VIDBHandler: leadin = "text"
VIDBHandler: writing = "text"
VIDBHandler: readed = "int(11)"
VIDBHandler: writer = "varchar(60)"
VIDBHandler: create_date = "datetime"
VIDBHandler: modify_date = "datetime"
VIDBHandler: public_date = "datetime"
VIDBHandler: special_parameters = "varchar(255)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'writing'
(0.0003s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'writing'
SELECT * FROM writing WHERE writing.fellowship_uid = 64 AND writing.category = 5 
(0.0094s)

SELECT * FROM writing WHERE writing.fellowship_uid = 64 AND writing.category = 3 ORDER BY create_date DESC
(0.0092s)

VIModel: connect UserdataModel
VIModel: connect LandModel
VIModel: connect CityModel
show columns from userdata
(0.0007s)

VIDBHandler: create cache: userdata

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: email = "varchar(80)"
VIDBHandler: nick = "varchar(30)"
VIDBHandler: family_name = "varchar(80)"
VIDBHandler: christian_name = "varchar(80)"
VIDBHandler: city = "varchar(80)"
VIDBHandler: land = "varchar(80)"
VIDBHandler: password = "varchar(80)"
VIDBHandler: gender = "tinyint(1)"
VIDBHandler: born_date = "date"
VIDBHandler: persuasion = "char(6)"
VIDBHandler: activation = "tinyint(1)"
VIDBHandler: aid = "varchar(255)"
VIDBHandler: forum_nr = "smallint(6)"
VIDBHandler: last_login = "datetime"
VIDBHandler: create_date = "datetime"
VIDBHandler: modify_date = "datetime"
VIDBHandler: portrait = "varchar(25)"
VIDBHandler: old_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: superadmin = "enum('0','1')"
VIDBHandler: half_registration = "enum('0','1')"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'userdata'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'userdata'
show columns from file
(0.0005s)

VIDBHandler: create cache: file

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: fellowship_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: userdata_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: filename = "varchar(255)"
VIDBHandler: original_filename = "varchar(255)"
VIDBHandler: mimetype = "varchar(255)"
VIDBHandler: description = "varchar(255)"
VIDBHandler: category = "tinyint(1)"
VIDBHandler: sub_category = "tinyint(1)"
VIDBHandler: downloaded = "int(11)"
VIDBHandler: size = "int(11)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'file'
(0.0003s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'file'
show columns from relationfiletowriting
(0.0004s)

VIDBHandler: create cache: relationfiletowriting

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: writing_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: file_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: old_table_id = "varchar(255)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'relationfiletowriting'
(0.0003s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'relationfiletowriting'
SELECT relationfiletowriting.file_uid, relationfiletowriting.writing_uid, file.category, file.filename, file.original_filename, file.description, file.mimetype FROM relationfiletowriting, writing, file WHERE writing.fellowship_uid = 64 AND writing.category = 3 AND file.uid = relationfiletowriting.file_uid AND relationfiletowriting.writing_uid = writing.uid ORDER BY file.uid DESC
(0.0139s)

callAction: FellowshiptemplateController->home


*** Debug ***